Vyberte stránku

Vzor – reklamační protokol a odstoupení od smlouvy.
V případě potřeby vytiskněte a doplňte potřebné údaje. 

 

Reklamační protokol ke staženíReklamační-list

 

Odstoupení od smlouvy (nakopírujte do textového editoru a doplňte, poté vytiskněte nebo doplňte vypsáním ručně):

 

Jméno a příjmení …………………….
Adresa: …………………………………..
 

Monsieur Lardon s.r.o.
Vaníčkova 1318/25
400 01 Ústí nad Labem

IČ:  22773096
DIČ: CZ22773096

Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31011

 
V …………… dne …………………………
 
Věc: Odstoupení od kupní smlouvy č. ………………… uzavřené na dálku
 
Vážený pane, vážená paní,
 
dne …………………… jsem uzavřel prostřednictvím Vašeho e-shopu www.chcitricko.cz kupní smlouvu č. ………………, jejímž předmětem byla koupě…………………………………………… za ………………………. Kč. Zboží jsem si vyzvedl osobně ve Vaší prodejně druhý den od uzavření kupní smlouvy.
 
Tímto Vám oznamuji, že jsem se rozhodl odstoupit od výše uvedené kupní smlouvy v souladu se zněním § 1829 odst. 1 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
 
Zboží Vám dnes ……………………………………… zasílám poštou na adresu Vaší prodejny. Také Váš žádám o vrácení kupní ceny zboží ve výši ………………………… Kč na bankovní účet č. ……………………./…………….. do 14 dnů od doručení mnou vráceného zboží i tohoto odstoupení od kupní smlouvy.
 
S pozdravem
 
 
 
(vlastnoruční podpis)
……………………………..
(Jméno a příjmení)